Welkom bij het sponsorproject van Hope 4 The Nation Uganda.

In augustus 2009 leerde ik Willy Kakooza kennen tijdens een reis met Livingstone, waar ik met 12 jongeren een opvangtehuis ging bouwen voor weeskinderen. Tijdens de bouw was Willy bouwvakker op dat project. Toen ik aan het eind van het project vroeg naar de droom van Willy, gaf Willy aan dat hij een grote passie heeft om voor weeskinderen, kinderen in nood, ouderen en gehandicapten te willen zorgen door middel van sponsorprogramma’s. Samen met zijn vrouw Flavia heeft hij dit brandend verlangen om voor zijn naasten te zorgen.

In 2009 had Willy geen bankrekening en geen financiën om dit op te starten. Ik heb Willy geld gegeven om een rekening te openen en mijn digitale camera. Eenmaal thuis heeft Willy foto’s van kinderen gemaakt en ben ik maandelijks samen met mijn vrouw Anita, Willy en Flavia gaan ondersteunen. Op dit moment sponsoren we samen met familie en vrienden, 25 kinderen uit het dorp, waar Willy is opgegroeid. We ondersteunen Willy door mensen in nood te helpen. Dit kan zijn met medicatie, de dagelijkse levensbehoefte, kleding of met andere noden.

In Uganda wordt geschat dat er ongeveer 3,4 miljoen weeskinderen zijn. Familieleden zijn vaak overleden aan ziekte, aids, Covid-19 of door een andere oorzaak. Het is tragisch in Uganda te zien hoeveel kinderen de elementaire zaken moeten missen als voeding, schoon drinkwater en hygiëne. Daarnaast kunnen veel kinderen niet naar school, omdat hun verzorgers geen financiële middelen hebben om hier zorg voor te dragen.

Ons hart is om allereerst de droom van Willy en Flavia uit te laten komen om de allerarmsten te ondersteunen in hun nood. De onderstaande tekst is voor ons altijd heel erg belangrijk geweest om dit project op te starten en te ondersteunen.

Mattheüs 25:40:
“En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.”

Onze visie is om wereldwijd projecten op te zetten om kansarmen mensen te ondersteunen in hun leven. Uganda is allereerst waar we willen starten om kansarmen te ondersteunen. Uiteindelijk is het onze ultieme droom om in de toekomst vergelijkbare projecten, elders in de Derde Wereld op te zetten.

Mocht u mee willen doen dan bent u van harte welkom, in een prachtig kleinschalig project. U kunt al een kind sponsoren voor 17,50 per maand. Hierdoor maakt u een wereld van het verschil in een kinderleven en vaak wordt het hele gezin hierdoor gezegend.

Een hartelijke groet,
Anita en Roy Weeber

MISSIE

Uitreiken - Liefhebben - Ondersteunen - Bemoedigen

Doelstelling


De stichting wil haar doel bereiken door het (financieel) ondersteunen van kinderen en volwassenen ter bevordering van de educatie en (waar mogelijk) ter plekke de bevolking eigen initiatieven te stimuleren.

Hope4TheNation is een stichting zonder winstoogmerk. Alle gelden, die binnen komen via giften, worden zorgvuldig uitgegeven in lijn met de doelstelling van de stichting. Hierbij maken we duidelijke keuzes, zowel binnen dit lopende project in Uganda als ook bij toekomstig op te zetten projecten elders.

Er wordt geen geld geïnvesteerd met het doel winst te maken.

Hoofdlijnen beleidsplan


Op dit moment sponsort de stichting 38 kinderen via een maandelijkse bijdrage door Nederlandse donateurs. Het stelt de kinderen in staat om naar school te gaan.

Daarnaast doet de stichting jaarlijks een extra gift met Kerst, om de allerarmste families in het dorp van Willy te helpen met (levensmiddelen)pakket te ondersteunen.
Bij de verdeling van giften wordt iedere keer gekeken vanuit de stichting, wie het meeste ondersteuning nodig heeft. Vervolgens wordt gekozen welk project of gezin deze ondersteuning het beste kan gebruiken.

Vooralsnog ligt de focus van de stichting op de ondersteuning van de dorpsgemeenschap van Willy Kakooza (Uganda). Willy heeft als droom een opvanghuis/multifunctioneel gebouw te bouwen.

Naast de financiele ondersteuning van de sponsorkinderen zal de stichting ook helpen bij het ontwikkelen van die plannen (door middel van advies en materiële en/of financiële middelen). De NGO “Hope for the Nation Childrens Ministry Uganda’’ staat los van Hope 4 The Nation in Nederland. Hope for the Nation Childrens Ministry Uganda kan echter een aanvraag doen bij Hope 4 The Nation in Nederland. Het bestuur van Hope 4 the Nation bepaalt waar sponsorgeld aan wordt besteed. Het kan ook zijn dat geworven (sponsor)geld wordt besteed aan een totaal ander project in Uganda. Iedere keer wordt hier zorgvuldig in het bestuur naar gekeken.

Er zal geprobeerd gaan worden om via fondsenwerving en de website de sponsor-activiteiten uit te breiden richting verschillende projecten in Uganda. Daarnaast zal er gewerkt worden aan verdere concretisering van ondersteuning van verschillende bouwprojecten, hetzij financieel, via advies en/of praktische hulp ter plekke.

Activiteiten


In de voorgaande jaren hebben we de onderstaande activiteiten ontplooid, waarbij we duidelijke keuzes maken t.a.v. besteding van giften:
- Matrassen-actie, waarbij we de lokale bevolking hebben voorzien van enkele matrassen
- Klamboe-actie, een soortgelijke actie als de matrassen-actie
- Sponsoring van een brommer voor Willy Kakooza zelf, om zichzelf makkelijker te kunnen
verplaatsen (maar ook voor het vervoer van goederen of als vervoermiddel van
hulpbehoevenden).
- Kerst-actie
- Ondersteuning (financieel en advies) van het te realiseren bouw-project van een
multifunctioneel gebouw voor de lokale bevolking.